Tin chuyên ngành

7 xu thế chủ đạo ảnh hưởng tương lai kinh tế số của Việt Nam

Các xu thế là cơ sở để xây dựng kịch bản và hoạch định chính sách cho kinh tế số Việt Nam đến năm 2030 - 2045.

Xem tiếp

Hội nghị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Hội nghị thu hút khoảng 250 đại biểu từ Bộ, ngành trong nước, quốc tế, đưa ra khuyến nghị giúp Việt Nam tận dụng cơ hội cuộc cách mạng 4.0.

Xem tiếp

Những công nghệ nổi bật tại triển lãm thành tựu ứng dụng khoa học

Máy bay không người lái, mô hình vệ tinh, tàu ngầm... cùng nhiều công nghệ được trưng bày tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, mở cửa tự do.

Xem tiếp

Việt Nam xây dựng thành công phần mềm đọc bệnh qua ảnh X quang

Nhóm nghiên cứu Viện Big Data xây dựng bản thử nghiệm phần mềm tự động chẩn đoán bệnh dựa trên dữ liệu đầu vào là ảnh X quang, chính xác tới 90%.

Xem tiếp

Đối tác