Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng: Nhân viên bán hàng kỹ thuật

- Bán hàng kỹ thuật các thiết bị nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, công nhệ cao, quản lý chất lượng sản phẩm trong công nghiệp. - Phát triển sản phẩm, mạng lưới sản phẩm và tìm kiếm khách...

Xem tiếp

Đối tác